Σύγκρηση προϊόντων

23/02/2017 0 Comment(s) 'Αρθρα,

                                         

 

 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά:

A

l

p

h

a

 

D
e
l
t
a

G
a
m
m
a

O
m
e
g
a

E
u
r
o
t
e
k

E
u
r
o
t
e
k
Pro

G2

T2
Ltd

Target ID

 

 

 

 

 

 

 

 

Ψηφιακή αναγνώριση στόχου

 

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

Μη ψηφιακή κατιγορία αναγνώριση στόχου

˅

˅

˅

˅

 

 

˅

˅

Κατιγορίες αναγνώριση στόχου

8

8

8

8

 

 

50

50

Διαχωρισμός/Notch

 

 

 

 

 

 

 

 

Audio ήχοι

3

3

4

4

2

3

2

99

Επιλογή audio ήχων

3

3

4

4

1

1

1

5

Επίπεδα διαχωρισμού

6

6

80

65

80

80

65

80

Notching

˅

˅

˅

˅

 

 

 

 

Interface

 

 

 

 

 

 

 

 

LCD οθόνη

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

Ρυθμιζόμενη ευαισθησία

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

 

Ένδειξη μπαταριών

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

Interface μενού

˅

˅

˅

 

˅

˅

 

˅

Ένδειξη βάθους

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

Ρύθμιση ήχου

 

 

 

˅

 

 

˅

˅

Κλίμακα βάυους

 

˅

˅

 

˅

˅

˅

 

Pinpoint

 

˅

˅

˅

 

˅

˅

˅

Έλεγχος interface

 

 

 

˅

 

 

˅

˅

Touchpad για τον έλεγχο του

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

Λειτουργίες

 

 

 

 

 

 

 

 

Λειτουργίες αναζήτησης

1

3

2

2

1

1

2

2

Διαχωρισμός

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

Λειτουργία «όλα τα μέταλλα»

 

˅

˅

˅

 

 

˅

˅

Συχνότητα (kHz)

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

7.7

19.2

13

Εξισορρόπηση

 

 

 

 

 

 

 

 

Αυτόματη

˅

˅

 

 

˅

˅

 

 

Χειριτή

 

 

˅

˅

 

 

˅

˅

Πηνίο

 

 

 

 

 

 

 

 

8‘‘ ομόκεντρο

˅

˅

˅

 

˅

˅

 

 

10‘‘ ομόκεντρο

 

 

 

˅

 

 

 

 

11‘‘ ελειπτικό

 

 

 

 

 

 

˅

˅

Μπαταρίες

 

 

 

 

 

 

 

 

9V αλακλική

1

1

1

1

1

1

1

 

АА αλκαλικες

 

 

 

 

 

 

 

4

Φίσα ακουστικών

 

 

 

 

 

 

 

 

¼ ίντσες

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

˅

Εγγύηση

5

5

5

5

5

5

5

5

Leave a Comment