Όροι

20/01/2017 1 Comment(s)

Κάθε κλάδος έχει ορισμένους όρους, τους οποίους δεν τους ξέρει ο καθένας. Ας μάθουμε λίγο

 

Λειτουργία Όλα τα μέταλλα (All – Metal) – ρύθμιση του ανιχνευτή, με την οποία ανιχνεύει όλους τους τύπους μετάλλων, χωρίς διαχωρισμός.

Ένταση ήχου (Audio Threshold) – ο ήχος, ο οποίος ακούγεται, όταν δεν ανιχνεύει μέταλλο. Είναι καλύτερα να ρυθμίσετε την ένταση στο χαμηλότερο επίπεδο ήχου. Επίσης είναι επιθυμητό να φοράτε ακουστικά.

Ήχος (Audio Tone) – ο ήχος που βγάζει ο ανιχνευτής όταν ανιχνεύει μεταλλικό αντικείμενο.

DD δίσκος – Μεγαλύτερη εμβέλεια μόνο με μια κίνηση. Είναι κατάλληλος για εδάφη υψηλή ορυκτοποίησης.

Διαχωρισμός (DISCrimination) – η δυνατότητα να απορρύπτει μέταλλα, όπως καπάκια και αλουμινόχαρτο και να βγάζει ήχο μόνο για κέρματα και κοσμήματα.

Συχνότητα (FREQuency) – ο αριθμός των φορών ανα δευτερόλεπτο, που ο ανιχνευτής μεταδίδει (π.χ. 7.0 kHz = 7000 φορές ανα δευτερόλεπτο) – η υψηλότερη συχνότητα είναι για έρευνα μικρών αντικειμένων, π.χ. ψήγματα χρυσού, ένω η χαμηλότεη συχνότητα είναι καλή για μια κανονική έρευνα, επειδή έχει μεγαλύτερο βάθος.

Εξισορρόπηση (Ground Balance) – ρύθμιση, που αγνοεί την ορυκτοποίηση του έδαφους, όπου κάνουμε έρευνα. Η εξισορρόπηση είναι είτε αυτόματη, είτε χειροποίητη, ανάλογα με τον ανιχνευτή.

Ground Tracking – η ικανότητα του ανιχνευτή να μετράει την πρυκτοποίηση του εδάφους και να ρυθμίσει αυτόματα την εξισορρόπηση για καλύτερα αποτελέσματα.

Λειτουργία με κίνηση (Motion Mode) – για να μπορεί να ανιχνευέι το μηχάνημα, πρέπει να έχει κίνηση με τον δίσκο.

Pinpoint – λειτουργία, στην οποία ο ερευνητής μπορεί να εντοπίσει που ακριβώς βρίσκεται το αντικείμενο, μετά που το έχει βρει σε κάποια άλλη λετουργία.

Παλμικός – ο παλμικός ανιχνευτής χρησιμοποιείται κυρίως σε πολύ ορυκτοποιημένα εδάφη – παραλίες και χωράφια με υψηλή περιεκτικότητα σε μέταλλα.

Prospecting – αναζήτηση πολύτιμων μετάλλων σαν ψήγατα χρυσού.

Relic Hunting – αναζήτηση κειμήλιων με ιστορική αξία.

Ευαισθησία (Sensitivity) – ρύθμιση, η οποία ορίζει σε τι βάθος ή πόσο μικρά αντικείμενα μπορούν να ανιχνευτούν. Όσο μγαλύτερη είναι η ευαιθησία, τόσο μεγαλύτερο είναι το βάθος.

Target ID ψηφιακή αναγνώριση στόχων του κρυμμένου αντικείμενου (π.χ. κέρμα, χρυσό, καπάκι), βάση των ηλεκτρικών ποιοτήτων.

Volume Control (Ρύθμιση ήχου) – λειτουργία για ρύθμιση ήχου, ο οποίος κάνει το μηχάνημα, όταν ανιχνεύει αντικείμενο.

 

1 Comment(s)

CHRYSOULA:
11/02/2017, 04:48:06 PM, soulatraik
Reply

χρειάζεται ειδική άδεια για να χρησιμοποιήσεις ανιχνευτή..πχ σε μια παραλι α ηκαπιοο βουνό.?

Leave a Comment